Hjo-Verktyg vässar sig inför framtiden!

För att stå väl rustade inför framtiden startade vi under fjolåret ett omfattande arbete för att effektivisera och modernisera vår framtagningsprocess av verktyg. Bland annat har en helt ny verkstadslayout tagits fram. Arbetet pågår och ska vara färdigställt till hösten 2013.

Vi fokuserar på effektiva flöden och funktionella arbetsgrupper med en effektiv maskinpark, vilket har resulterat i utrangeringar och investeringar i nya maskiner. Efter semestern kommer därför en Soraluce bäddfräs att installeras.

Detta är en av de mest omfattande satsningarna i företagets snart 50 åriga historia!